Badania do pracy
Badania kierowców
Badania san-epid
Inne badania
Praktyka Lekarska Centrum Badań Profilaktycznych
prof. IMP dr hab. n. med
Andrzej Marcinkiewicz
specjalista medycyny pracy

Poradnia

PORADNIA LEKARSKA
Pabianice, ul. Traugutta 2B
(skrzyżowanie z ul. Zamkową)
UWAGA: w latach 2001-2020
badania obywały się przy ul. Św. Jana 15

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek                8:00 – 17:00
wtorek                          8:00 – 18:00
czwartek                     14:00 – 18:00
piątek                            8:00 – 15:00

UWAGA: obowiązują zapisy telefoniczne na wybraną godzinę
tel.  512 14 00 20

Badania do pracy
Wstępne, okresowe, kontrolne
 • kompleksowe badanie w poradni w jednym miejscu i czasie
 • w zależności od wskazań i narażeń zawodowych z oceną okulistyczną, laryngologiczną i neurologiczną
 • EKG, audiometria, spirometria, badania laboratoryjne, ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie – dostępne w trakcie badania na miejscu
Do poradni należy zgłosić się z:
 • skierowaniem na badanie wstępne / okresowe / kontrolne – w przypadku braku skierowania skorzystać z linku do pobrania i wypełnienia przez pracodawcę: skierowanie na badania_2022-03
 • listą aktualnie stosowanych leków i orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
Badania kierowców
 • kategorie A, B, T prawa jazdy: badanie kompletne w poradni w jednym miejscu i czasie, nie są wymagane inne konsultacje, np. okulistyczna – dotyczy to również osób, które stosują korekcję okularową lub soczewkową
 • kategorie C, D prawa jazdy: wymagane są dodatkowo konsultacja okulistyczna, ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, psychotesty
 • do gabinetu należy zgłosić się z dowodem tożsamości
 • w celu przyspieszenia wizyty można wydrukować i wypełnić w domu: Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy
Badania do celów sanitarno - epidemiologicznych

Obejmują:

 • badanie lekarskie z wypełnieniem dokumentacji medycznej
 • wydanie orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych na obecnie obowiązującym druku
 • wpis do książeczki san-epid

Do poradni należy się zgłosić z wynikami badania kału na posiew – wpisanymi do książeczki sanepid lub na zaświadczeniu z sanepid – dotyczy osób, które mają pracować w kontakcie żywnością

UWAGA! obecnie nie ma wymogu wykonywania badań WR ani RTG (tylko w wyjątkowych przypadkach na wyraźne zalecenie lekarza)

Dla pracodawców
 • jakie zasady w wykonywaniu badań pracowników obowiązują po odwołaniu pandemii COVID-19, dowiedz się więcej
 • dlaczego warto mieć umowę z lekarzem medycyny pracy, dowiedz się więcej
 • dlaczego pracownikowi na badanie lekarskie trzeba wydać skierowanie na konkretnym druku,  dowiedz się więcej
Inne badania
 • badania lekarskie komorników sądowych
 • badania lekarskie prokuratorów i sędziów

Kontakt

dr hab. n. med.
Andrzej Marcinkiewicz
specjalista medycyny pracy

Pabianice, ul. Traugutta 2 b
tel. 512 14 00 20

email: and.mar@interia.pl

FACEBOOK