O mnie

Andrzej Marcinkiewicz:

 • profesor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • lekarz, specjalista medycyny pracy
  • wieloletnia praktyka orzecznicza: ponad 60 tys. przeprowadzonych badań pracowników (od 2001r.)
  • działalność konsultacyjna w zakresie ochrony zdrowia pracujących dla wielu firm i instytucji
 • doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • doktorat: 2008; tytuł pracy: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u kierujących pojazdami w transporcie drogowym – ocena częstości występowania, identyfikacja czynników ryzyka oraz sformułowanie zaleceń orzeczniczych
  • habilitacja: 2019; tytuł osiągnięcia naukowego: Prewencja nadciśnienia tętniczego i cukrzycy w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikami
 • specjalista zdrowia publicznego
 • pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera w Łodzi,
  kierownik Pracowni Polityki Zdrowotnej w Klinice Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego
 • członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera w Łodzi,
 • członek Komitetu Zdrowia Publicznego POLSKIEJ AKADEMII NAUK (w latach 2019-2023)
 • działalność naukowa:
  • autor ponad 10 książek i rozdziałów w książkach
  • ponad 50 artykułów opublikowanych w indeksowanych czasopismach naukowych
  • ponad 20 artykułów w czasopismach popularnonaukowych
  • ponad 50 wystąpień na konferencjach naukowych
  • wykładowca w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi
  • uczestnik panelu ekspertów podczas ogólnopolskich konferencji medycyny pracy oraz Forum Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy
 • członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
 • członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Medycyna Pracy”

Kontakt

dr hab. n. med.
Andrzej Marcinkiewicz
specjalista medycyny pracy

Pabianice, ul. Traugutta 2 b
tel. 512 14 00 20

email: and.mar@interia.pl

FACEBOOK