medycyna pracy po pandemii COVID-19

UWAGA: Z DNIEM 1 LIPCA 2023 R. ZNIESIONY ZOSTAŁ W POLSCE STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, TYM SAMYM NASTĄPIŁY WAŻNE ZMIANY W OBOWIĄZKU WYKONYWANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW

Co to oznacza w praktyce dla Państwa?

1. badania wstępne:

  • zasady bez zmian: nie można dopuścić do pracy nowo przyjmowanego pracownika (lub który ma zmieniane stanowisko) bez ważnego orzeczenia lekarskiego

2. badania okresowe:

  • pracownicy, którym termin ważności badań kończy się przed 30 czerwca – mogą mieć wykonane kolejne badania okresowe z opóźnieniem, maksymalnie do 30 grudnia 2023 (chociaż PIP zaleca już od dawna realizację badań niezwłocznie po terminie)
  • pracownicy, którym termin ważności badań kończy się po 30 czerwca, nie będą mogli kontynuować pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego. To kluczowa zmiana i powrót do stanu sprzed epidemii COVID-19: dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnych badań okresowych, których termin mija 1 lipca lub później, będzie wykroczeniem.

3. badania kontrolne:

  • tu również następuje ważna zmiana: pracownicy, którzy wrócą po długotrwałym zwolnieniu lekarskim przekraczającym 30 dni 1 lipca lub później, nie będą mogli zostać dopuszczeni do pracy bez badań kontrolnych i orzeczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy. Tym samym zaświadczenia o zdolności do pracy wystawiane przez innych lekarzy nie będą mogły już być honorowane.
  • pracownicy, którzy w okresie pandemii po długotrwałym zwolnieniu lekarskim przekraczającym 30 dni zostali dopuszczeni do pracy na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza prowadzącego (POZ lub innego specjalistę), muszą najpóźniej do 30 grudnia wykonać ponownie badanie kontrolne u lekarza medycyny pracy

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2023.1118)
  2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.)

Kontakt

dr hab. n. med.
Andrzej Marcinkiewicz
specjalista medycyny pracy

Pabianice, ul. Traugutta 2 b
tel. 512 14 00 20

email: and.mar@interia.pl

FACEBOOK